Några av våra utflyttade valpar

 2008-10-22

Keerotts Black Baztian "Bassen"

(Klein ommätt till mittel)

2007-08-27

Keerotts Vectra