KEEROTTS KENNEL,
HUNDDAGIS o KATTPENSIONAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hej och välkommen till oss.

 

På vår hemsida får ni en presentation av oss och vår

verksamhet på kenneln och pensionatet.

 

Keerotts Kennel & Hund- o Kattpensionat

Bertil och Inga-Lill Hemmingsson

Bjärarydsvägen 823-9

294 93 Sölvesborg

Tel 0456-30133

e-post: bertil@keerotts.nu 

 

 

OBS! Info om HUNDPENSIONATET:

F.o.m. 1/1 2017 kommer vi att upphöra med att ta emot hundar för inackordering. Däremot fortsätter daghundsverksamheten och kattpensionatet som tidigare.