En vandring på Grödby ängar i april.

Ett blomsterparadis.
Gulsippa.
Blåsippa.
Viol, vitsippa och gulsippa.
Backsippa.
Blommande lärkträd.
Backsippsbacke.
2